Izreka Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave KLASA: UP/II-034-02/14-011827, URBROJ: 354-01 / 14-10 od 4. studenoga 2014. godine ispravlja se na način da se u točki 1. izreke točka 19.2.b. dokumentacije za nadmetanje ispravlja u točku 19. 1.b. dokumentacije za nadmetanje.

0 b r a z I o z e nj e

U izreci Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave KLASA: UP/II-034-02/14-01/827, URBROJ: 354-01/14-10 od 4. studenoga 2014. godine došlo je do pogreške u pisanju brojeva točaka dokumentacije za nadmetanje koje se Poništavaju pa je umjesto poništenja točke 19.1.b. dokumentacije za nadmetanje u točki 1. izreke pogrešno navedeno da se Poništava točka 19.2.b. dokumentacije za nadmetanje. Stoga je temeljem članka 104. Zakona o općem bupravnom postupku valjalo donijeti ovo Rješenje.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/827, URBROJ: 354-01/14-12 od 12. studenoga 2014.