1. Žalba žalitelja odbija se kao neosnovana.
2. Odbija se zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka kao neosnovan.

… U odnosu na žalbeni navod na nuđenje u stavci 4. troškovnika u odabranoj ponudi, valja istači da je u žalbenom postupku odabrani ponuditelj dostavio ovjereni prijevod stalnog sudskog tumača za engleski i njemački jezik potvrde proizvođača Mondi… S obzirom na žalbeni navod, ponudu odabranog ponuditelja te priložene dokaze u žalbenom postupku ovo državno tijelo pozivom na čl. 3. te čl. 139. ZJN-a temeljem obveze primjene načela učinkovitosti i načela ekonomičnosti, u smislu članka 143. ZJN-a prihvaća dokaz, ovjereni prijevod stalnog sudskog tumača… dostavljene u žalbenom postupku po odabranom ponuditelju kao dokaz postojanja činjenica i okolnosti u smislu DZN točke 9. te troškovnika. Naime, u pravu je žalitelj kada tvrdi da priloženom potvrdom u ponudi odabranog ponuditelja nije dokazano traženo iz točke 4. troškovnika, međutim, obzirom da je, po žalitelju sporni nedostatak u ponudi odabranog ponuditelja, otklonjen u žalbenom postupku, činjenica da nije otklonjen u fazi donošenja odluke o odabiru nije od utjecaja na drugačije rješenje stvari…

KLASA: UP/II-034-02/15-01/247 URBROJ: 354-01/15-13 Zagreb, 10. lipnja 2015.