Zaključak – Žalba žalitelja se odbacuje kao neuredna.

… ovo državno tijelo je zaključkom… upozorilo žalitelja da žalba ne sadrži ve dokaze i podatke… te ih pozvalo da… Temeljem članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09) dostava navedenog Zaključka obavljena je javnom objavom stavljanjem pismena na oglasnu ploču ovog državnog tijela s obzirom da su zbog nedostataka adrese prebivališta žalitelja u žalbi, drugi oblici dostave nemogući… Javna objava pismena stavljanjem na oglasnu ploču ovog državnog tijela izvršena je s danom 08.08.2014. g. Dostava javnom objavom smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave koji dan je protekao na dan 16.08.2014. g. te je rok od 5 dana za postupanje po Zaključku ovog državnog tijela protekao s danom 21.08.2014. g….

KLASA: UP/II-034-02/14-01/805 URBROJ: 354-01/14-5 Zagreb, 11. rujna 2014