Nadalje, u pravu je žalitelj kada tvrdi da odgovorna osoba (kako je navedeno u obrascu izjave o nekažnjavanju) gospodarskog subjekta i/ili ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta ne moraju nužno biti i osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, kao i da je naručitelj nezakonito propisao da ukoliko ponuditelja zastupaju dvije ili više osoba, svi su dužni dati izjavu o nekažnjavanju, a budući Zakon o javnoj nabavi u članku 67. stavak 2. navodi da izjavu o nekažnjavanju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, navedena traženja naručitelja nisu sukladna Zakonu o javnoj nabavi.
Slijedom navedenog, žalbeni navodi su osnovani.

RJEŠENJE KLASA: UP/11-034-02/14-01/732, URBROJ: 354-01/14-6 od 9. rujna 2014.