Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

Izobrazba u području javne nabave Radionice
Centar 2000 Radnička cesta 39 ZAGREB Map

Približilo se vrijeme izrade Statističkog izvješća za 2018. godinu, koje je potrebno obvezno objaviti do 31.03.

U statističkom izvješću potrebno je prikazati koliko je stvarno nabavljeno roba, usluga i radova od 01.01. do 31.12.2018. godine.

Ti podaci izražavaju se financijski u kunama i to bez PDV-a.

Statistički se odvojeno prati javna a odvojeno jednostavna nabava, pa će i priprema biti drugačija.

Jednostavna nabava je već trebala biti pripremljena za Registar ugovora, što bi značajno skratilo vrijeme izrade Statističkog izvješća za 2018. godinu.

Ako niste sigurni što je potrebno raditi, dođite vidjeti kako ćete na najbrži i najbolji način napraviti sve što je potrebno za izradu Registra ugovora i Statističkog izvješća za 2018. godinu.

 

 
 
Kome je namijenjena radionica?
 • Specijalistima javne nabave – sa certifikatom
 • Službenicima koji sudjeluju u pripremi, provedbi i realizaciji nabave- bez certifikata
 • Službenicima financija i računovodstva, informatike, administrativnim službenicima i tajnicama

Što sudionici mogu očekivati?

Apsolutno i potpuno praktično, bez velike teorije na radionici će naučiti samostalno izraditi Registar ugovora i Statističko izvješće.

Polaznici ove radionice steći će ohrabrenje za nove akcije koje možda žele – ali se boje pokrenuti zbog straha od neuspjeha.

ograničeni broj sudionika

RASPORED TEMA i VJEŽBI

 • Vrijeme održavanja       9:30 – 15:00
   9:15 – 9:30 Registracija sudionika

   9:30 – 12:00

   

   

   

  Kako izraditi Registar ugovora?

  • Analiza i objedinjavanje podataka za unos u Registar
  • Unos i objava ugovora /narudžbenica
  • Prikaz tijeka ažuriranja u objavljenom Registru ugovora

   

  Interaktivna radionica,  vježba na računalima pitanja i odgovori

   12:00 – 13:00  Osvježenje, light meal (lagani obrok), kava i duža pauza
   13:00 – 15:00

  Izrada Statističkog izvješća za 2018. godinu

  • Priprema i izračun podataka za unos u izvješće – za jednostavnu nabavu
  • Generiranje izvješća u EOJN
  • Objava

  Pregled objavljenih podataka – Registra ugovora i Statističkog izvješća

   Interaktivna radionica, vježba na računalima, pitanja i odgovori

  Predavač:

  mr. Alenka Poljičak, dipl.oec. (Agencija APPA d.o.o.)


Kotizacija za interaktivnu radionicu: 1.490 kn + PDV

Kotizacija za više polaznika iste tvrtke – odobravamo popust od 10% po svakom polazniku

U kotizaciju je uključeno:

 • Certifikat o sudjelovanju u stručnom usavršavanju u području javne nabave
 • 8 nastavnih sati edukacije
 • skripta sa prezentacijski materijalima i uputama za rad
 • računalo za vježbanje i rad
 • radni pribor
 • osvježavajući napitci tijekom predavanja i kava
 • light meal (lagani obrok)
 • besplatni parking
 • besplatno savjetovanje nakon radionice

 

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:

1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molim da nam dostavite potvrdu o uplati na
e-mail: info@agencija-appa.hr

 

Prijavnica

 

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.