Klikom na ikonu mape pogledajte lokaciju:

from to
Komunikacijske vještine
Centar 2000, Radnička cesta 39, 4. kat, ZAGREB Map

Želite imati izvrsnu web stranicu uspješan web shop?

Imati uspješan web shop ne znači samo imati ga, već i pametno i efikasno upravljati njime, ali i svim elementima koji imaju direktan i indirektan utjecaj. Web shop je samo jedan od elemenata eTrgovine, te prije pokretanja bilo kojeg od prodajnih kanala treba napraviti kvalitetne analize, razraditi različite strategije i taktike, uspostaviti metrike i projekcije poslovanja, te sve mjeriti i na vrijeme reagirati.

Prijavite se na dvodnevnu edukaciju gdje ćete  dati naučiti što je važno u primjeni različitih alata i tehnika potrebnih za samostalno upravljanje web trgovinom. Teme koje ćemo obrađivati su:

 • Kako analizirati tržište i konkurenciju?
 • Kako pronaći investitora, dobavljače i proizvođače?
 • Kako formirati cijenu, te pratiti troškove i profit?
 • Kako voditi uspješan marketing; on-site i off-site?
 • Gdje i kako prodavati svoje proizvode i uslugu?
 • Koji su modeli eTrgovine?
 • Kako napraviti i pokrenuti web shop koristeći WordPress i Woocommerce?

Način izvođenja edukacije je kombinacija predavanja, individualnog i grupnog vježbanja, diskusije i iskustvenog učenja.

Edukacija je namijenjena:

 • svima koji planiraju uskoro pokrenuti svoju internetsku prodaju ili su je već pokrenuli
 • vlasnicima malih i srednjih tvrtki, koje mogu izravno prodavati na internetu svoje proizvode ili usluge
 • voditeljima prodaje i marketinga u tvrtkama koje posluju na internetu
 • zaposlenicima u prodajnim odjelima ili komercijalistima u tvrtkama koje mogu ostvariti prodaju na internetu
 • zaposlenicima u udrugama
 • upravi MSP-a

 

RASPORED PREDAVANJA I TEME

1. dan

  eTrgovina – trendovi i neizbježna budućnost

9:15 – 9:30

Registracija polaznika i preuzimanje materijala

 9:30 – 11:00

 

 

Uvod u eTrgovinu

 • Modeli ePoslovanja
 • Digitaliziranost i penetracija interneta
 • Prednosti i mane poslovanja putem interneta
 • Preduvjeti sigurnog poslovanja
 • Zakonske regulative
 • Analize okruženja
 • Interne i eksterne analize
 • Razvoj tržišta, proizvoda i usluga

Interaktivno predavanje, pitanja i odgovori

11:00 – 11:15

Pauza za kavu

11:15 – 13:00

Ključni elementi pri pokretanju eTrgovine

 • Poslovni plan kao temelj – vježba
 • Namjena web stranice
 • Struktura web stranice
 • Sadržaj i veza sa SEO
 • Funkcionalnost – Izrada funkcionalne specifikacije
 • AIDA koncept
 • CTA – Call to action
 • IA – Informacijska arhitektura

Koncepti i aspekti eTrgovine

 • eCommerce kao sustav
 • eCommerce operativno
 • eCommerce kao sredstvo
 • eCommerce sales funnels
 • eCommerce marketplaces
 • Pricing – definiranje cijena
 • Sourcing – pronalazak dobavljača
 • Razvoj in-house ili outsource
 • Projektni timovi – koga angažirati
13:00 – 14:00

Ručak i osvježenje

14:00 – 15:30

Internetska prodaja, distribucija i logistika

 • Prodajni tokovi eTrgovine
 • Up sell i cross sell
 • Robna marka i / ili proizvodnja?
 • Kako organizirati Internetsku prodaju i distribuciju?
 • Procesiranje narudžbi
 • Komuniciranje sustava
 • API – web servisi
 • Direktna isporuka ili drop ship?
 • Omnichannel retailing
 • O2O – online to offline
 • Uspostava modaliteta plaćanja

Interaktivno predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori  

2. dan

Digitalni marketing i društvene mreže

 9:30 – 11:00

 

 

Digitalni marketing globalno

 • Uvod u digitalni marketing
 • SEM – search engine marketing
 • SEO – search engine optimisation
 • SMM – social media marketing
 • Content marketing – marketing sadržaja
 • Email / newsletter marketing
 • Digital PR – digitalni odnosi s javnošću
 • Affiliate marketing
 • Loyalty i turnover koncepti

11:00 – 11:15

Pauza za kavu

11:15 – 13:00

Digitalni alati u praksi

 • Google Ads – ključni elementi
 • Kreiranje google Ads search kampanje – vježba
 • Facebook Ads – ključni elementi
 • Kreiranje Facebook ad kampanje – vježba
 • Komunikacijski kanali u službi PR i prodaje
 • Social network kanali – Facebook, , Linkedin, Twitter
 • YouTube – moć 2D i VR / 360 video u praksi
 • Dodatne komunikacijske metode – MyPRGenie, Google My Business, Bloging Forumi…
13:00 – 14:00

Ručak i osvježenje

14:00 – 15:30

Rezultati modernog poslovanja u praksi

 • Inbound marketing vs outbound marketing

Istraživanje tržišta i konkurencije

 • Kako putem interneta istražiti tržište i konkurente za 0 kn?
 • Guerrilla metode
 • Korisni (besplatni) analitički alati u praksi
 • Analiza i interpretacija rezultata

Web trgovina u praksi

 • WordPress i Woocommerce
 • Izrada osnovne web trgovine stranice
 • Upravljanje sadržajem
  • Pronalazak i instalacija dizajna
  • Pronalazak i instalacija funkcionalnosti (plugins)
  • Integracija internetske trgovine
  • Integracija plaćanja

Predavač:

Siniša Begović, MBA, kroz svoju dugogodišnju menadžersku i konzultantsku karijeru konstantno se usavršava i radi na kompleksnim eCommerce i eBusiness sustavima s usmjerenjem na poslovni, idejni i funkcionalni aspekt.

Sudjelovao je u stvaranju velikog broja eProjekata na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, te je radio kao senior konzultant na nekoliko projekata Europske Unije u regiji.

Kroz svoj radni vijek obnašao je funkcije project managera, direktora marketinga, izvršnog direktora, a na regionalnoj razini voditelja Web i eCommerce odjela, te direktora sektora eTrgovine velikih hrvatskih tvrtki.

U posljednjih nekoliko godina održao je više od 150 jednodnevnih i višednevnih treninga i radionica iz različitih područja kojima je pomogao privatnim i poslovnim subjektima u optimizaciji rješenja i nastupu na tržištima.

1999. godine diplomirao novinarstvo na FPZG u Zagrebu, 2010. magistrirao MBA; poslovno upravljanje, University of Gloucestershire, UK, te 2018. magistrirao tehnologiju i edukaciju, University of Leeds, UK. Autor je više desetaka stručnih članaka, 4 knjige i 2 priručnika o ePoslovanju financiranih od strane nekoliko EU projekata.

Kotizacija: 1.760 kn + PDV

U kotizaciju je uključeno:

 • Certifikat o usavršavanju u području eTrgovine i digitalnog marketinga
 • Skripta sa prezentacijama predavača
 • Ogledni primjeri
 • Primjeri iz prakse
 • PRILOZI
 • Radni pribor  
 • Light meal (lagani obrok)
 • Kava i osvježavajući napitci tijekom predavanja
 • Besplatni parking
 • Besplatno savjetovanje

 

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

Sve informacije mogu se dobiti elektronskom poštom na adresi: info@agencija-appa.hr  
ili na broj 099 3800 200

Kako se možete prijaviti:
1) Za prijavu na seminar molimo da popunite prijavnicu, nakon čega će Vam biti dostavljena ponuda, te nakon uplate molimo da nam dostavite potvrdu o uplati na e-mail:

info@agencija-appa.hr

PRIJAVNICA

2) Prijavu možete napraviti i slanjem osnovnih podataka (imena i prezimena polaznika, naziva tvrtke, OIB-a tvrtke i sjedišta tvrtke, naziva seminara/ programa / radionice za koju se želite prijaviti) na e-mail: info@agencija-appa.hr , nakon čega ćemo Vam dostaviti ponudu na temelju koje možete izvršiti plaćanje i poslati nam potvrdu o uplati mailom.