Novosti

IZMIJENJEN CJENIK OBJAVA U EOJN RH

Na internet stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH objavljen je novi cjenik objava u EOJN-u RH.  Sukladno novom Cjeniku objava obavijesti javne nabave u EOJN-u, naplata usluge vršit će se prema započetom postupku javne nabave tj. nakon objave prve obavijesti...

Više >

NOVE VRIJEDNOSTI EU PRAGOVA OD 01. siječnja 2016. godine

Sukladno priloženim uredbama Komisije EU prema kojima su izmijenjeni vrijednosni pragovi za provedbu postupaka javne nabave i dodjele ugovora u EUR, te priloženoj Komunikaciji komisije prema kojoj su utvrđeni novi vrijednosni pragovi u kunama Delegirana uredba...

Više >

Objavljivanje informacija – obveza tijela javne vlasti

Tijela javne vlasti– tko je obvezan objavljivati informacije koje nastaju u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti?Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013 i 85/2015) u tijela javne...

Više >

Elektronička dostava ponude

Zakonski okvir za provedbu e-nabaveSukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 83/2013), od 1. siječnja 2014. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pokrenut je modul elektroničke javne nabave (e-nabava). Obveznost primjene e-nabave postupno...

Više >