Novosti

Osobito bitne povrede postupaka javne nabave

Osobito bitne povrede postupaka javne nabave

U žalbenom postupku Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) postupa u granicama žalbenih navoda, a po službenoj dužnosti pazi na postupovne pretpostavke i osobito bitne povrede (članak 404 ZJN 2016..

(2) Osobito bitne povrede postupka javne nabave su:

Više >

Centralna platforma za eRačun

Centralna platforma za eRačun

Integracija sa servisom eRačun za državu

Već smo manje više apsolvirali da su naručitelji obvezni zaprimiti eRačun, obraditi ga i platiti sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi od 01. prosinca 2018.

Ali najvjerojatnije je da naručitelji još uvijek neće imati dostavljenih eRačuna jer obveza za dostavu eRačuna za gospodarske subjekte, koji imaju ili će imati ugovor o javnoj nabavi, započinje tek od 01. srpnja 2019. godine.

Više >

Planiranje nabave i registar ugovora – ključne informacije

Planiranje nabave i registar ugovora – ključne informacije

Javni i sektorski naručitelji mogu se u ovom sažetom pregledu o planiranju nabave i registru ugovora podsjetiti što je potrebno napraviti sa Planom nabave za 2019. godinu, ali i u slučaju ažuriranja Plana nabave za 2018. godinu te Registra ugovora za 2018. godinu.

Više >

eRačun edukativni video

eRačun edukativni video

Javni i sektorski naručitelji će, u skladu s Direktivom 2014/55/EU, imati obvezu prihvaćanja elektroničkih računa prema EU normi o eRačunu i sintaksama eRačuna koje EU norma definira.

Više >

eRačun od 01.12.2018.

eRačun od 01.12.2018.

Da li naručitelj zaprima eRačune ?

– informacija koja treba gospodarskom subjektu!

Od 01. 12. 2018. godine naručitelji, kao obveznici javne nabave, obvezni su zaprimati i obrađivati eRačune, na to upućuje članak 16. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018).

Više >