Publikacije

APPA – publikacije

Vodič za izradu Statističkog izvješća za 2018. godinu

Vodič za izradu Statističkog izvješća za 2018. godinu

Sadržaj:
Za sve obveznike javne nabave, javne i sektorske naručitelje raspoloživ je sažeti Vodič za izradu Statistike o javnoj nabavi za 2018.godinu Ugodan rad!
... read more

O otvorenom postupku I

O otvorenom postupku I

Sadržaj:
O otvorenom postupku je posvećen pripremnoj fazi za objavu otvorenog postupka javne nabave za koji je sve značajnije praksa pokazala kako je ulaganje u pripremu značajan preduvjet za kvalitetnu nabavu. Ako provjerite sliku unutar publikacije i naslovnu sliku primjetiti ćete koliko se značajno promijenio i sam oglasnik, EOJN. Ugodan rad!
... read more

Postupanje korisnika središnje nabave II

Postupanje korisnika središnje nabave II

Sadržaj:
Za sve korisnike središnje nabave u privitku je Priručnik o novostima u radu na EOJN. Ugodan rad!
... read more

Pregled nepravilnosti i korekcija u provedbi projekata

Pregled nepravilnosti i korekcija u provedbi projekata

Sadržaj:
Ukoliko jeste ili planirate biti korisnik ESI fondova, svakako provjerite koje nepravilnosti su dosada bile najčešće, a trebalo bi ih svakako izbjeći u budućnosti. Ugodan rad!
... read more

Postupanje korisnika središnje nabave

Postupanje korisnika središnje nabave

Sadržaj:
Za sve korisnike središnje nabave, za koje postupke ugovaranja provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, pripremili smo uputu o postupanju oko sklapanja ugovora temeljem okvirnih sporazuma za nabavne kategorije poštanskih usluga, električne energije, goriva, telekomunikacijskih usluga i puno drugih predmeta nabave. Ugodan rad!
... read more

ISO recept za poboljšanje Vašeg poslovanja

ISO recept za poboljšanje Vašeg poslovanja

Sadržaj:
Za sve koji žele napredovati i više zaraditi, u privitku donosimo sažeti prikaz koristi ISO standarda, a koji sada možete nabaviti koristeći bespovratna sredstva na osnovi natječaja Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme). Ugodan rad!
... read more

Pregled financijskih korekcija u sustavu javne nabave za korištenje ESI fondova

Pregled financijskih korekcija u sustavu javne nabave za korištenje ESI fondova

Sadržaj:
Za sve obveznike javne nabave i NOJN (neobveznike) koji koriste bespovratna sredstva iz ESI fondova, ili će ih koristiti donosimo pregled važnih financijskih korekcija koje je poželjno izbjeći u pripremi i provedbi postupka javne nabave. Ugodan rad!
... read more

Upute za korisnike središnje nabave

Upute za korisnike središnje nabave

Sadržaj:
Uputa za korisnike središnje nabave odnosi se na novu korisničku ulogu osoba ovlaštenih za komunikaciju sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu. Ugodan rad!
... read more

APPA Priručnik za gospodarske subjekte – ponuditelje_Osnovni modul

APPA Priručnik za gospodarske subjekte – ponuditelje_Osnovni modul

Sadržaj:
Priručnik - Osnovni modul je sažeta uputa za korištenje Elektroničkog oglasnika javne nabave u svrhu dostave elektroničkih ponuda za sve gospodarske subjekte koji bi željeli sklapati ugovore o isporuci roba, usluga i radova sa brojnim tijelima javne vlasti. Ugodan rad!
... read more

Pregled značajnijih rokova _ ZJN 2016

Pregled značajnijih rokova _ ZJN 2016

Sadržaj:
U postupcima javne nabave vrlo je korisno imati sažeti pregled značajnijih rokova kako bi se na vrlo brzo mogli na njih podsjetiti. U privitku je takav sažeti pregled rokova za dostavu ponude i za jamstvo za ozbiljnost ponude Ugodan rad!
... read more

HAMAG BICRO Kratki savjeti kako provesti svoje projekt

HAMAG BICRO Kratki savjeti kako provesti svoje projekt

Sadržaj:
Za sve korisnike ESI fondova, obveznike i NOJN (neobveznike) javne nabave, HAMAG BICRO je pripremio brošuru o kratkom pregledu svih aktivnosti naručitelj ili poduzetnik trebaju napraviti u svojim EU projektima. Najveći dio brošure odnosi se na postupanje u fazama planiranja i provedbi javne nabave, te se ovaj pregled nalazi u točkama od 5. do 9. Ugodan rad!
... read more

GDPR uredba – pročišćena hrvatska verzija

GDPR uredba – pročišćena hrvatska verzija

Sadržaj:
Prva objavljena verzija prijevoda na hrvatski jezik sada je pročišćena i poboljšana za korištenje. Svakako provjerite značajne odredbe kako bi se uskladili sa GDPR uredbom o zaštiti osobnih podataka. Hvala Vam!
... read more

Vodič za izradu i objavu Plana nabave za 2019.

Vodič za izradu i objavu Plana nabave za 2019.

Sadržaj:
U privitku je izvrstan Vodič o izradu Plana nabave za 2019. sa svim aktualnim uputama Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN). Vodič je napravljen jednostavno i sa slikovitim prikazima svih koraka potrebnih za izradu i objavu Plana nabave u EOJN. Ugodan rad!
... read more

Najčešća pitanja i odgovori za servis eRačun

Najčešća pitanja i odgovori za servis eRačun

Sadržaj:
Provjerite kako funkcionira sustav za razmjenu eRačuna kroz stotinjak pitanja i odgovora. Sigurno ćete ovdje naći odgovore na vaše dileme, a možete pogledati i našu novost o Centralnoj platformi za servis eRačun za državu.
... read more

Plan nabave i registar ugovora

Plan nabave i registar ugovora

Sadržaj:
Javni i sektorski naručitelji mogu se u ovom sažetom pregledu o planiranju nabave i registru ugovora podsjetiti što je potrebno napraviti sa Planom nabave za 2019. godinu, ali i u slučaju ažuriranja Plana nabave za 2018. godinu te Registra ugovora za 2018. godinu. I Planiranje nabave i registar ugovora Prema članku 28. o planiranju nabave i registru ugovora (ZJN 2016) naručitelj je obvezan donijeti Plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi i isto tako ažurno voditi Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.
... read more

GDPR Privola – predložak za izradu privole

GDPR Privola – predložak za izradu privole

Sadržaj:
Privola je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje ispitanika kojom on izjavom ili jasnom potvrđenom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose (GDPR članak 4. stavak 11.). Pojednostavljeno rečeno, PRIVOLA je nedvosmislen pristanak na korištenje osobnih podataka. Kako bi mogla izgledati privola za određenu namjenu provjerite preuzimanjem publikacije.
... read more

Kalendar seminara

A calendar of events
 2019  Aug 
MTWTFSS
31

Prijavite se na naš newsletter: