Dokumentacija o nabavi, eESPD i nova praksa DKOM-a

ZAGREB 22. ožujka 2018.

Dokumentacija o nabavi

  eESPD obrazac

  Ogledni primjer pripreme i popunjavanja

N  sukladno Zakonu i novim podzakonskim propisima

Nova praksa DKOM-a

N Novosti i izmjene u odnosu na prethodni propis

NPitanja i odgovori

Pregled i ocjena ponuda, dopunjavanje i pojašnjenje ponuda, nova praksa DKOM-a

ZAGREB 23. ožujka 2018.

Pregled i ocjena ponude

  Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda

  Provjera podataka iz ESPD obrasca

N  sukladno Zakonu i novim podzakonskim propisima

   Pravilnik o e-žalbi

Nova praksa DKOM-a

N  praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

NPitanja i odgovori

eESPD obrazac i otvoreni postupak

SPLIT 06. travnja 2018.

eESPD obrazac

  Kako ga izraditi i popuniti

N  sukladno novim pravilima EOJN

  Specifičnosti DON

Praksa DKOM-a

NPitanja i odgovori

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

SPLIT 09. do 13. travnja 2018.

N  za buduće specijaliste javne nabave

N  za sve stručnjake u javnoj nabavi

N  za ponuditelje u sustavu javne nabave

N  za voditelje EU projekata

N  za sve struke i stručne spreme

 


 • priprema za polaganje ispita za ovlaštenog specijalistu javne nabave
 • bez obveze polaganja ispita

Aktualno o zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima

ZAGREB 11. travnja 2018.

Aktualno o Zakonu o javnoj nabavi

  15 mjeseci primjene novog zakona

  Ključne značajke o javnoj nabavi

N  sukladno Zakonu i novim podzakonskim propisima

   Pravilnik o e-žalbi

Nova praksa DKOM-a

N  praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

NPitanja i odgovori

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

ZAGREB   13. travnja do 11. svibnja  2018.

jednom tjedno – svaki petak !!!

N  za buduće specijaliste javne nabave

N  za sve stručnjake u javnoj nabavi

N  za ponuditelje u sustavu javne nabave

N  za voditelje EU projekata

N  za sve struke i stručne spreme

 

Besplatno nutricionističko savjetovanje za polaznike specijalističkog programa

 • priprema za polaganje ispita za ovlaštenog specijalistu javne nabave
 • bez obveze polaganja ispita

NUTRIO PROGRAM – Kako smršaviti i ne udebljati se ponovo

ZAGREB 13. travnja 2018.

N Koje skupine namirnica su važne za mršavljenje?

N Koji su postulati prihvatljivog mršavljenja?

N  Osnove u izradi jelovnika

N  Vodič za mršavljenje

 

 

Javna nabava za ponuditelje

ZAGREB 18. travnja 2018.

EOJN  i e- ponuda

ESPD obrazac – popunjavanje

  Prethodna informacija o javnoj nabavi

N  sukladno novim podzakonskim propisima

  Pravna zaštita ponuditelja

Praksa DKOM-a

NPitanja i odgovori

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

ZAGREB   16. do 20. travnja 2018.

sljedeći termin:  07. do 11. svibnja 2018. – 5 dana – 1 tjedan

N  za buduće specijaliste javne nabave

N  za sve stručnjake u javnoj nabavi

N  za ponuditelje u sustavu javne nabave

N  za voditelje EU projekata

N  za sve struke i stručne spreme

 

Besplatno nutricionističko savjetovanje za polaznike specijalističkog programa

 • priprema za polaganje ispita za ovlaštenog specijalistu javne nabave
 • bez obveze polaganja ispita

TRENING JAVNE NABAVE 3-2-1

ZAGREB 25. do 27. travnja 2018.

eESPD obrazac

Otvoreni postupak – priprema i provedba

  Plan nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

  Novosti na EOJN

N Ogledni primjeri na EOJN


NPitanja i odgovori

Novi kalendar edukacija

Provjerite što smo pripremili za Vas

Stručna podrška

Naša usluga namijenjena je gospodarskim subjektima – ponuditeljima (fizičkim ili pravnim osobama ili zajednici tih osoba) koji na tržištu nude razne robe, usluge i/ili radove.

U mogućnosti smo ponuditi Vam:

 • Cjelovitu pravnu i stručnu podršku u postupcima javne nabave za koje iskažete interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koja uključuje:
  • savjetovanje pri izradi upita za dodatnim informacijama i objašnjenjima vezanim uz Dokumentaciju o nabavi
  • savjetovanje vezano uz eventualne nepravilnosti, odnosno diskriminirajuće tehničke, financijske i druge odredbe iz dokumentacije o nabavi
  • savjetovanje pri izradi ponude
  • savjetovanje vezano uz uvid u ponude nakon donošenja odluke o odabiru ili odluke o poništenju nadmetanja;
  • savjetovanje pri izradi žalbe u svim fazama postupka javne nabave
 • edukaciju vašeg osoblja koji rade na poslovima vezanim uz izradu ponuda

Za sve aktivnosti pri sudjelovanju u sustavu javne nabave obratite nam se s povjerenjem.

 

 

U mogućnosti smo ponuditi Vam:

 • Provedbu otvorenih, pregovaračkih postupaka s prethodnom i bez prethodne objave, te drugih postupaka
 • Izradu prijedloga Plana nabave
 • Izradu prijedloga Internog akta o nabavi do 200.000,00 kn za robe i usluge, te do 500.000,00 za radove
 • Izradu prijedloga Pravilnika o organizaciji i provedbi javne nabave kod naručitelja
 • Cjelovitu provedbu svih postupaka javne nabave koja uključuje:
  • provedbu e-nabave
  • izradu prijedloga interne odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave
  • izradu prijedloga Izjave o postojanju /ne postojanju sukoba interesa
  • izradu prijedloga Dokumentacije o nabavi za nabavu roba, radova ili usluga
  • izradu zahtjeva za sudjelovanje za dostavu inicijalnih ponuda
  • komunikacija sa gospodarskim subjektima
  • izrada odgovora na upite za pojašnjenja i zahtjeve za izmjenu Dokumentacije o nabavi
  • provedbu postupaka javnih otvaranja elektroničkih ponuda i izradu Zapisnika o javnom otvaranju ponuda sa upisnicima
  • provedbu postupka pregleda i ocjene ponuda
  • izradu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
  • izradu prijedloga Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju nadmetanja
  • izradu prijedloga očitovanja na eventualne žalbe
  • savjetovanje naručitelja u svezi postupka javne nabave te ostalih postupanja u postupku
 • organizaciju tematskih seminara iz područja javne nabave
 • organiziranje In house edukacija

Za sve aktivnosti pri sudjelovanju u sustavu javne nabave obratite nam se s povjerenjem.

Specijalistički programi

Specijalistički program je namijenjen:

 • Svim javnim i sektorskim naručiteljima koji su obveznici javne nabave, te su obvezni u postupcima javne nabave angažirati stručnu osobu – specijalistu za javnu nabavu sa certifikatom.
 • Ovlaštenim državnim revizorima i ovlaštenim internim revizorima
 • Menadžerima, direktorima, načelnicima, gradonačelnicima i svim rukovoditeljima koji su odgovorni za provođenje sustava javne nabave
 • Svim gospodarskim subjektima – ponuditeljima koji se nadmeću za poslove financirane iz proračuna gradova, općina, županija, i drugih sredstava izvanproračunskih korisnika, javnih i sektorskih naručitelja.
 • Svim zainteresiranim fizičkim osobama koji smatraju da bi im sudjelovanje u Programu izobrazbe u području javne nabave pomoglo u njihovoj karijeri.

IN-HOUSE EDUKACIJA

IN-HOUSE edukacija pruža Vam mogućnost organizacije isključivo Vaše edukacije, prilagođene Vašim potrebama i mogućnostima, za Vaše osoblje, u Vašem prostoru i u vrijeme kada to Vama odgovara.

Uspjeh ostvaruju oni koji nova znanja i tehnologije usvajaju brže od konkurencije!

 • teme, organizacija i izvođenje se prilagođava Vašim potrebama i mogućnostima
 • izvođenje se može organizirati izvan radnog vremena, u nekoliko dana ili tjedana
 • timskim sudjelovanjem postiže se niži trošak stručnog usavršavanja i osobnog razvoja zaposlenika
 • polaznici su otvoreni u komunikaciji što pridonosi boljem rješavanju raznih poslovnih slučajeva i situacija

Vrlo dinamične promjene u zakonskim regulativama, na području ekonomije, menadžmenta, organizacije, komunikacije i na drugim područjima, nameću nam kao imperativ stjecanje znanja i vještina koje će nam pomoći da ih spremno dočekamo i na pravi način usvojimo, te prilagodimo vlastitom okruženju.

Pročitaj više

 • edukacija se može prilagoditi i izvoditi kao jednodnevna ili dvodnevna edukacija
 • također, može se izvoditi kao tjedna i višetjedna edukacija, ovisno o ukupnom broju sati predavanja pojedinih programa
 • termini se prilagođavaju tako da najmanje utječu na redovno radno vrijeme osoblja
 • testiranje polaznika prije i nakon izvedene edukacije jedna je od mogućnosti koja se posebno dogovara
 • svaki polaznik In-house edukacije dobiva Certifikat o završetku i sudjelovanju u edukaciji.

Pročitaj više

Broj polaznika

Reference

Prosječne godine iskustva konzultanata javne nabave

Ocjena naših polaznika

Godine ovlaštenja za područje javne nabave

NEWSLETTER