KALENDAR SEMINARA

 

NAJBOLJA PRAKSA U JAVNOJ NABAVI

A ktualno

P raktično

P oučno

A žurno

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

ZAGREB   15. do 19. listopada  2018.

sljedeći termin u listopadu:  05. do 09. studenog 2018.

N  za buduće specijaliste javne nabave

N  za sve stručnjake u javnoj nabavi

N  za ponuditelje u sustavu javne nabave

N  za voditelje EU projekata

N  za sve struke i stručne spreme

Besplatno nutricionističko savjetovanje za polaznike specijalističkog programa
 • priprema za polaganje ispita za ovlaštenog specijalistu javne nabave
 • bez obveze polaganja ispita

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

SPLIT 01. do 05. listopada 2018.

N  za buduće specijaliste javne nabave

N  za sve stručnjake u javnoj nabavi

N  za ponuditelje u sustavu javne nabave

N  za voditelje EU projekata

N  za sve struke i stručne spreme

N  priprema za polaganje ispita za ovlaštenog specijalistu javne nabave

N  bez obveze polaganja ispita

DANI JAVNE NABAVE

 

ZAGREB   23. do 26. listopada 2018.

N  za specijaliste javne nabave

N  za sve stručnjake u javnoj nabavi

N  za ponuditelje u sustavu javne nabave

N  za voditelje EU projekata

N  za sve struke i stručne spreme

!povoljan smještaj – nazovite nas

Dvodnevni treninzi javne nabave

 

SPLIT 25. do 26. rujna 2018.

ZAGREB 27. do 28. rujna 2018.

DVODNEVNA EDUKACIJA SA VRHUNSKIM PREDAVAČIMA U VIŠE GRADOVA
aktualno i zanimljivo

N  sukladno novim podzakonskim pravilima i praksi DKOM-a

 

NPitanja i odgovori

Dvodnevni treninzi javne nabave

 

ZAGREB 03. do 04. listopada 2018.

ZAGREB 23. do 24. listopada 2018.

ZAGREB 24. do 25. listopada 2018.

ZAGREB 25. do 26. listopada 2018.

DVODNEVNE  EDUKACIJA SA VRHUNSKIM PREDAVAČIMA U ZAGREBU
aktualno i zanimljivo

N  sukladno novim podzakonskim pravilima i praksi DKOM-a

 

NPitanja i odgovori

Aktualno o DON, ESPD obrascu i pregledu i ocjeni ponuda

 

SPLIT 25. rujna 2018.

N  ažurirani ogledni primjer Dokumentacije za nabavu

N  ESPD – izrada i popunjavanje, rješenje DKOM-a za ESPD

N  članci 263. i 293. – ažurirani dokumenti, pojašnjenje i dopunjavanje ponuda

N  DKOM i najnovija praksa

 

N  pitanja i odgovori

Specifičnosti javne nabave radova, kriteriji za odabir, DON, bitni elementi ugovora i izmjene ugovora tijekom realizacije

SPLIT 26. rujna 2018.

Kako odrediti kriterije za ENP za nabavu radova

Realizacija i izmjene ugovora o javnoj nabavi radova

N  ogledni primjeri sukladno novim podzakonskim propisima

Specifičnosti u DON za nabavu radova

NPitanja i odgovori

Pravna zaštita u području javne nabave sa najnovijom praksom DKOM

 

ZAGREB 27. rujna 2018.

N  najčešći propusti u DON

N  tehničke specifikacije kao osnov za žalbu

N  jednakovrijednost kao osnov za žalbu

N  postupanje DKOM-a po službenoj dužnosti

 

N  pitanja i odgovori

Jednostavna nabava, Zajednička nabava i aktualnosti u otvorenom postupku

 

ZAGREB 28. rujna 2018.

N Interni pravilnik za jednostavnu nabavu

N  obrasci za provođenje jednostavne nabave

N  Priprema i provođenje otvorenog postupka

N  najnovija rješenje DKOM-a za otvoreni postupak

 

N  pitanja i odgovori

Jednostavna nabava i interni pravilnici, Planiranje nabave i ažuriranje Plana nabave, Registar ugovora i ažuriranje

ZAGREB 23. listopada 2018.

Planiranje nabave i registar ugovora

Jednostavna nabava – OGLEDNI PRIMJERI INTERNOG AKTA

N  sukladno novim podzakonskim propisima

Interni pravilnici

NPitanja i odgovori

Okvirni sporazumi i realizacija okvirnih sporazuma, Zajednička nabava, Zelena javna nabava i kriterij za kvalitativni odabir ENP

 

ZAGREB 24. listopada 2018.

N  Kada ugovoriti Okvirni sporazum

N  Vrste Okvirnih sporazuma i realizacija

N  Objedinjana nabava – prednosti i nedostaci

N  Zelena nabava – kriteriji za odabir ENP

 

N  pitanja i odgovori

e-Certis, e-račun, GDPR u javnoj nabavi, e-nabava i EOJN

 

ZAGREB 25. listopada 2018.

N  O primjeni e-Certisa

N  Obveza uvođenja i primjene e-računa

N  Zaštita osobnih podataka u javnoj nabavi

N  EOJN

 

N  pitanja i odgovori

Javna nabava projektantskih usluga i stručnog/projektantskog nadzora građenja financiranih iz bespovratnih sredstava EU fondova te najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja

 

ZAGREB 26. listopada 2018.

N  sve o nabavi građenja

N  zakonski propisi značajni za područje nabave radova

N  DON

N specifičnosti kod nabave radova

 

N  pitanja i odgovori

GDPR - Službenik za zaštitu osobnih podataka - DPO

ZAGREB 26. do 28. rujna

NAJAVA ZA LISTOPAD: ZAGREB 17. do 19. listopada

Trodnevni tečaj

POSEBNA PRIGODNA CIJENA  5.497,00 kn 3.497,00 kn + PDV

– potpuna priprema za samostalan rad na radnom mjestu Službenik za zaštitu osobnih podataka

 

Stručna podrška

Naša usluga namijenjena je gospodarskim subjektima – ponuditeljima (fizičkim ili pravnim osobama ili zajednici tih osoba) koji na tržištu nude razne robe, usluge i/ili radove.

U mogućnosti smo ponuditi Vam:

 • Cjelovitu pravnu i stručnu podršku u postupcima javne nabave za koje iskažete interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koja uključuje:
  • savjetovanje pri izradi upita za dodatnim informacijama i objašnjenjima vezanim uz Dokumentaciju o nabavi
  • savjetovanje vezano uz eventualne nepravilnosti, odnosno diskriminirajuće tehničke, financijske i druge odredbe iz dokumentacije o nabavi
  • savjetovanje pri izradi ponude
  • savjetovanje vezano uz uvid u ponude nakon donošenja odluke o odabiru ili odluke o poništenju nadmetanja;
  • savjetovanje pri izradi žalbe u svim fazama postupka javne nabave
 • edukaciju vašeg osoblja koji rade na poslovima vezanim uz izradu ponuda

Za sve aktivnosti pri sudjelovanju u sustavu javne nabave obratite nam se s povjerenjem.

 

 

U mogućnosti smo ponuditi Vam:

 • Provedbu otvorenih, pregovaračkih postupaka s prethodnom i bez prethodne objave, te drugih postupaka
 • Izradu prijedloga Plana nabave
 • Izradu prijedloga Internog akta o nabavi do 200.000,00 kn za robe i usluge, te do 500.000,00 za radove
 • Izradu prijedloga Pravilnika o organizaciji i provedbi javne nabave kod naručitelja
 • Cjelovitu provedbu svih postupaka javne nabave koja uključuje:
  • provedbu e-nabave
  • izradu prijedloga interne odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave
  • izradu prijedloga Izjave o postojanju /ne postojanju sukoba interesa
  • izradu prijedloga Dokumentacije o nabavi za nabavu roba, radova ili usluga
  • izradu zahtjeva za sudjelovanje za dostavu inicijalnih ponuda
  • komunikacija sa gospodarskim subjektima
  • izrada odgovora na upite za pojašnjenja i zahtjeve za izmjenu Dokumentacije o nabavi
  • provedbu postupaka javnih otvaranja elektroničkih ponuda i izradu Zapisnika o javnom otvaranju ponuda sa upisnicima
  • provedbu postupka pregleda i ocjene ponuda
  • izradu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
  • izradu prijedloga Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju nadmetanja
  • izradu prijedloga očitovanja na eventualne žalbe
  • savjetovanje naručitelja u svezi postupka javne nabave te ostalih postupanja u postupku
 • organizaciju tematskih seminara iz područja javne nabave
 • organiziranje In house edukacija

Za sve aktivnosti pri sudjelovanju u sustavu javne nabave obratite nam se s povjerenjem.

IN-HOUSE EDUKACIJA

IN-HOUSE edukacija pruža Vam mogućnost organizacije isključivo Vaše edukacije, prilagođene Vašim potrebama i mogućnostima, za Vaše osoblje, u Vašem prostoru i u vrijeme kada to Vama odgovara.

Uspjeh ostvaruju oni koji nova znanja i tehnologije usvajaju brže od konkurencije!

 • teme, organizacija i izvođenje se prilagođava Vašim potrebama i mogućnostima
 • izvođenje se može organizirati izvan radnog vremena, u nekoliko dana ili tjedana
 • timskim sudjelovanjem postiže se niži trošak stručnog usavršavanja i osobnog razvoja zaposlenika
 • polaznici su otvoreni u komunikaciji što pridonosi boljem rješavanju raznih poslovnih slučajeva i situacija

Vrlo dinamične promjene u zakonskim regulativama, na području ekonomije, menadžmenta, organizacije, komunikacije i na drugim područjima, nameću nam kao imperativ stjecanje znanja i vještina koje će nam pomoći da ih spremno dočekamo i na pravi način usvojimo, te prilagodimo vlastitom okruženju.

Pročitaj više

 • edukacija se može prilagoditi i izvoditi kao jednodnevna ili dvodnevna edukacija
 • također, može se izvoditi kao tjedna i višetjedna edukacija, ovisno o ukupnom broju sati predavanja pojedinih programa
 • termini se prilagođavaju tako da najmanje utječu na redovno radno vrijeme osoblja
 • testiranje polaznika prije i nakon izvedene edukacije jedna je od mogućnosti koja se posebno dogovara
 • svaki polaznik In-house edukacije dobiva Certifikat o završetku i sudjelovanju u edukaciji.

Pročitaj više

Broj polaznika

Reference

Prosječne godine iskustva konzultanata javne nabave

Ocjena naših polaznika

Godine ovlaštenja za područje javne nabave