Ljetna škola javne nabave

ZADAR 26. i 27. srpnja 2018.

DVODNEVNA LJETNA ŠKOLA SA VRHUNSKIM PREDAVAČIMA
najnovija praksa  u javnoj nabavi

N  sukladno novim podzakonskim pravilima

Praksa DKOM-a

NPitanja i odgovori

GDPR - Službenik za zaštitu osobnih podataka - DPO

ZAGREB 18. do 20. srpnja

Trodnevni tečaj

POSEBNA LJETNA CIJENA 5.497,00 kn 3.497,00 kn + PDV

– potpuna priprema za samostalan rad na radnom mjestu Službenik za zaštitu osobnih podataka

 

GDPR uredba o zaštiti osobnih podataka

 

ZADAR 26. srpnja

SPLIT 27. srpnja

 

GDPR – ključne informacije

Da li trebate imenovati Službenika za zaštitu osobnih podataka?

Što radi Voditelj evidencija sa osobnim podacima?

Implementacija GDPR uredbe

N  interaktivna radionica

NPitanja i odgovori

Pravna zaštita za naručitelje i ponuditelje - najnovija praksa

ZADAR 26. srpnja 2018.

SPLIT 27. srpnja

IZVRSNA EDUKACIJA SA VRHUNSKIM PREDAVAČIMA
najnovija praksa

N  sukladno novim podzakonskim pravilima

Praksa DKOM-a

NPitanja i odgovori

eESPD obrazac i aktualnosti u otvorenom postupku

ZADAR 27. srpnja 2018.

eESPD obrazac
Kako ga izraditi i popuniti

N  sukladno novim pravilima EOJN

Otvoreni postupak prema ključnim fazama

NPitanja i odgovori

eESPD za ponuditelje - radionica na računalima

SPLIT 27. srpnja

 

 

eESPD obrazac

kako popuniti i predati ga uz ponudu?

N  sukladno novim podzakonskim propisima

ESPD i pravni aspekt obrasca

NPitanja i odgovori

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

SPLIT 20. do 24. kolovoza 2018.

N  za buduće specijaliste javne nabave

N  za sve stručnjake u javnoj nabavi

N  za ponuditelje u sustavu javne nabave

N  za voditelje EU projekata

N  za sve struke i stručne spreme

N  priprema za polaganje ispita za ovlaštenog specijalistu javne nabave

N  bez obveze polaganja ispita

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

ZAGREB   27. do 31. kolovoza  2018.

sljedeći termin u kolovozu: 17. do 21.09.2018.

N  za buduće specijaliste javne nabave

N  za sve stručnjake u javnoj nabavi

N  za ponuditelje u sustavu javne nabave

N  za voditelje EU projekata

N  za sve struke i stručne spreme

Besplatno nutricionističko savjetovanje za polaznike specijalističkog programa
 • priprema za polaganje ispita za ovlaštenog specijalistu javne nabave
 • bez obveze polaganja ispita

Planiranje i registar ugovora, jednostavna nabava i interni pravilnici

ZAGREB 20. rujna 2018.

Planiranje nabave

Jednostavna nabava

N  sukladno novim podzakonskim propisima

Interni pravilnici

NPitanja i odgovori

eESPD obrazac i otvoreni postupak

ZAGREB 21. rujna 2018.

eESPD obrazac
Kako ga izraditi i popuniti

N  sukladno novim pravilima EOJN

Praksa DKOM-a za ESPD

NPitanja i odgovori

Stručna podrška

Naša usluga namijenjena je gospodarskim subjektima – ponuditeljima (fizičkim ili pravnim osobama ili zajednici tih osoba) koji na tržištu nude razne robe, usluge i/ili radove.

U mogućnosti smo ponuditi Vam:

 • Cjelovitu pravnu i stručnu podršku u postupcima javne nabave za koje iskažete interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koja uključuje:
  • savjetovanje pri izradi upita za dodatnim informacijama i objašnjenjima vezanim uz Dokumentaciju o nabavi
  • savjetovanje vezano uz eventualne nepravilnosti, odnosno diskriminirajuće tehničke, financijske i druge odredbe iz dokumentacije o nabavi
  • savjetovanje pri izradi ponude
  • savjetovanje vezano uz uvid u ponude nakon donošenja odluke o odabiru ili odluke o poništenju nadmetanja;
  • savjetovanje pri izradi žalbe u svim fazama postupka javne nabave
 • edukaciju vašeg osoblja koji rade na poslovima vezanim uz izradu ponuda

Za sve aktivnosti pri sudjelovanju u sustavu javne nabave obratite nam se s povjerenjem.

 

 

U mogućnosti smo ponuditi Vam:

 • Provedbu otvorenih, pregovaračkih postupaka s prethodnom i bez prethodne objave, te drugih postupaka
 • Izradu prijedloga Plana nabave
 • Izradu prijedloga Internog akta o nabavi do 200.000,00 kn za robe i usluge, te do 500.000,00 za radove
 • Izradu prijedloga Pravilnika o organizaciji i provedbi javne nabave kod naručitelja
 • Cjelovitu provedbu svih postupaka javne nabave koja uključuje:
  • provedbu e-nabave
  • izradu prijedloga interne odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave
  • izradu prijedloga Izjave o postojanju /ne postojanju sukoba interesa
  • izradu prijedloga Dokumentacije o nabavi za nabavu roba, radova ili usluga
  • izradu zahtjeva za sudjelovanje za dostavu inicijalnih ponuda
  • komunikacija sa gospodarskim subjektima
  • izrada odgovora na upite za pojašnjenja i zahtjeve za izmjenu Dokumentacije o nabavi
  • provedbu postupaka javnih otvaranja elektroničkih ponuda i izradu Zapisnika o javnom otvaranju ponuda sa upisnicima
  • provedbu postupka pregleda i ocjene ponuda
  • izradu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
  • izradu prijedloga Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju nadmetanja
  • izradu prijedloga očitovanja na eventualne žalbe
  • savjetovanje naručitelja u svezi postupka javne nabave te ostalih postupanja u postupku
 • organizaciju tematskih seminara iz područja javne nabave
 • organiziranje In house edukacija

Za sve aktivnosti pri sudjelovanju u sustavu javne nabave obratite nam se s povjerenjem.

IN-HOUSE EDUKACIJA

IN-HOUSE edukacija pruža Vam mogućnost organizacije isključivo Vaše edukacije, prilagođene Vašim potrebama i mogućnostima, za Vaše osoblje, u Vašem prostoru i u vrijeme kada to Vama odgovara.

Uspjeh ostvaruju oni koji nova znanja i tehnologije usvajaju brže od konkurencije!

 • teme, organizacija i izvođenje se prilagođava Vašim potrebama i mogućnostima
 • izvođenje se može organizirati izvan radnog vremena, u nekoliko dana ili tjedana
 • timskim sudjelovanjem postiže se niži trošak stručnog usavršavanja i osobnog razvoja zaposlenika
 • polaznici su otvoreni u komunikaciji što pridonosi boljem rješavanju raznih poslovnih slučajeva i situacija

Vrlo dinamične promjene u zakonskim regulativama, na području ekonomije, menadžmenta, organizacije, komunikacije i na drugim područjima, nameću nam kao imperativ stjecanje znanja i vještina koje će nam pomoći da ih spremno dočekamo i na pravi način usvojimo, te prilagodimo vlastitom okruženju.

Pročitaj više

 • edukacija se može prilagoditi i izvoditi kao jednodnevna ili dvodnevna edukacija
 • također, može se izvoditi kao tjedna i višetjedna edukacija, ovisno o ukupnom broju sati predavanja pojedinih programa
 • termini se prilagođavaju tako da najmanje utječu na redovno radno vrijeme osoblja
 • testiranje polaznika prije i nakon izvedene edukacije jedna je od mogućnosti koja se posebno dogovara
 • svaki polaznik In-house edukacije dobiva Certifikat o završetku i sudjelovanju u edukaciji.

Pročitaj više

Broj polaznika

Reference

Prosječne godine iskustva konzultanata javne nabave

Ocjena naših polaznika

Godine ovlaštenja za područje javne nabave